Livscoaching

Min önskan är att vägleda, inspirera och motivera dig till att leva fullt ut efter din egen kapacitet och förmåga. Att vara trygg, lycklig, harmonisk och nöjd med den du är och det du gör. Att hitta och följa din livsväg, att förverkliga dina drömmar, nå dina mål och hitta din kraft och högsta potential.

Livscoaching

Med kognitiv inriktning och NLP som verktyg. För att leva fullt ut behöver vi balans och harmoni i förhållande till oss själva och i relation till andra.

Genom samtal och övningar fokuserar vi på vad du behöver, för att bättre kunna påverka och/eller förändra i Din tillvaro, livs- och/eller arbetssituation. Att bli motiverad och inspirerad till att se möjligheter, hitta nya vägar och lösningar, öka livslusten, stärka självkänslan och höja din livskvalité.

Att växa och utvecklas som individ och människa

Ibland behöver vi hjälp att se vad vi behöver göra för att komma vidare och/eller bryta gamla invanda mönster som inte längre fungerar särskilt bra (fysiska och/eller mentala). Ibland ser vi, men vet inte hur vi ska ta oss dit.

Känsla av tomhet, otillräcklighet, mindervärde, stress och skuld

I dagens multimedia samhälle matas vi ständigt med information från alla håll. Vi kan känna oss splittrade och tiden räcker inte till. Vi behöver bli bättre på att selektera (välja ut) och fokusera på det som är viktigt för just mig, och sen med gott samvete inte ägna en tanke åt resten. Det är ok att inte ha koll på allt. Vi kan träna på att styras mer inifrån oss själva och bli mindre utifrånstyrda.

Att kombinera coaching med kroppsbehandling

har enligt min erfarenhet, många gånger visat sig ge ett bättre resultat än enbart det ena eller det andra. Muskelspänningar och stela, orörliga leder har många olika orsaker. Ensidiga monotona rörelser, stillasittande, överansträngning, stress, mm. De kan även ha en annan funktion i kroppen. Den att trycka undan känslor som varit eller är jobbiga, som upplevs svåra eller anses opassande, och som vårt medvetande har avvisat till en undanskymd plats i vårt inre. Kroppen blir vårt skydd. Den samlar, lagrar och berättar. Om det finns blockeringar, hjälper behandlingen till att släppa taget om vårt muskelförsvar, och då komma i kontakt med det vi behöver möta och eventuellt ta itu med. Det som hindrar utveckling, att bli lycklig och nå vår högsta potential. Vi kan lära oss att lyssna, tolka och lita på kroppen. Vår kropp är vårt tempel och vår bästa vän. Den är alltid fullkomligt ärlig och talar om när vi tänker och handlar ojust mot oss själva och andra. Vilken fantastisk tillgång på vår livsvandring!  

Som coach

vägleder och stödjer jag dig att nå dina mål, stärka din självkänsla och hitta din plattform i livet. I kärlek, med värme, humor och allvar samtalar vi under en timma per gång.

”Mod är att våga förändring och utveckling. Att börja sin vandring mot ett okänt himmelrike!” – Kyllike Hermansson

Kombinerad coaching – Massage

Personlig utveckling

Stresshantering

Mental träning

Livscoaching

Handledning

Livslust – Kraft – Kärlek – Glädje – Skratt – Lek – Tillit – Tro