Behandlingsformer

Massage

I spända muskler uppstår syrebrist och kroppen signalerar då smärta. Mjölksyra och andra slaggprodukter lagras i musklerna och kan förorsaka stelhet och värk. Massagen ökar genomströmningen i blod, lymfkärl och muskler. Blockerar smärtimpulser, ger avslappning och utlöser bl.a. oxytocin, som är ett ”lung och ro” hormon. Massagen löser upp både fysiska- & emotionella spänningar. Elasticiteten i musklerna ökar, vilket leder till ökad rörlighet & välbefinnande.

Muskeltöjning

Ökar rörligheten av förkortade eller spända muskler genom att bl.a. bindväven i muskeln förlängs. Återger muskelbalans och ger mer långvarig effekt än enbart massage. Minskar felbelastning på kroppen och förbättrar hållningen. Ger smärlindring och minskar skaderisker. Höjer prestationsförmågan.

Muskulering

Specifik djupbehandling av en eller flera muskler. Triggerpunktsbehandling. Specific punktbehandling i spända, ömma muskelsträngar eller på akupunktur-punkter med tryck eller elektrisk stimulering.

Artikulering, Mobilisering

Med skonsamma tekniker töjs leden för att öka rörligheten. Frigör kotor som fastnat och gett nervblockeringar. Syftet är att normalisera den nedsatta rörligheten som finns. Lederna, t.ex. i ryggraden brukar bara inblandade vid muskulära besvär, varför det är viktig att också behandla dessa.

Traktion

Genom att sträcka leden, separeras ledytorna för att ge smärtlindring och avspänning t.ex. vid artros.