PERSONLIG RECONNECTION – Din återkoppling!

Personlig Reconnection är den process som återupprättar förbindelsen mellan kroppens meridianer och nätverket av kraftlinjer på och runt vår planet.

Ursprungligen var meridanlinjerna (akpupunkturlinjerna) på våra kroppar kopplade till rutnätet (magnetfälten) som omsluter jorden och korsar varandra på kraftplatser som Machu Pichu och Sedona. 

Dessa rutnät var designade för att fortsätta utåt och koppla oss samman med ett ofantligt mycket större rutnät, som kopplar ihop oss med hela universum.

Energilinjer och punkter.
Våra kroppars egna uppsättningar av energilinjer och punkter, är bara rester av vad de en gång var, men de forsätter, dock i begränsad skala, att verka som vår förbindelselänk med universum. 

Över tid blev vi frånkopplade från dessa linjer, som underlättade vår kommunikation av energi, ljus och information. Mellan stort och litet, makrokosmos och microkosmos, universum och mänskligheten.

The Reconnection bringar in ”nya” axiatonala linjer, som sammanlänkar oss med universum (allt) på en nivå som är mer kraftfull och utvecklande. 

Den gör det möjligt för oss att standadisera unika vibrationsnivåer och frekvenser för healing och slutligen för vår evolution.

Dessa axiotonala linjer är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens. 
Ett parallellt – dimensionellt cirkulationssystem, som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

The Reconnection bringar alltså in och aktiverar dessa nya linjer, och på så sätt möjliggörs utbytet av energi, ljus och information. Återkopplingen av DNA-kedlor och återintegrationen av strängar. (Från strängteorin)