Behandlingsformer

Massage I spända muskler uppstår syrebrist och kroppen signalerar då smärta. Mjölksyra och andra slaggprodukter lagras i musklerna och kan förorsaka stelhet och värk. Massagen ökar genomströmningen i blod, lymfkärl och muskler. Blockerar smärtimpulser, ger avslappning och utlöser bl.a. oxytocin, som är ett ”lung och ro” hormon. Massagen löser upp både fysiska- & emotionella spänningar. […]

Behandlingsformer Läs mer »